Privacy Policy

 

E Manifest respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. E Manifest is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. E Manifest zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken indien dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan derden partij. E Manifest verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze dienst en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Contact details

E Manifest
Koninginnegracht 81
2514 AJ Den Haag
NL +31 702051195
US +1 8882171123 (toll free)
www.emanifest.nl
support@emanifest.nl
KvK: 65220927

 

De gegevens die wij verzamelen

Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze diensten via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat, zal aan jou gevraagd worden je gegevens achter te laten. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

⋅ Voor- en achternaam
⋅ Bedrijfsnaam
⋅ Adres
⋅ Postcode en woonplaats
⋅ Telefoonnummer
⋅ Geboortedatum
⋅ e-mailadres
⋅ Website
⋅ IP-adres
⋅ Btw-nummer
⋅ Overige gegevens die je actief vertrekt in correspondentie en telefonisch
⋅ Domeinnaam
⋅ KvK nummer

 

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en/of contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in ons register en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen. Bij geen toestemming worden deze gegevens binnen vier weken verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.

Je gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en het leveren van onze dienstverlening, informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten en het opbouwen van contacthistorie. E Manifest analyseert je gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren.

Jouw gegevens op E Manifest.nl
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en/of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door contact met ons op te nemen (support@emanifest.nl).

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Is dit laatste het geval, dan is E Manifest een verwerkingsovereenkomsten aan gegaan met het bedrijf dat jouw gegevens verwerkt in opdracht van E Manifest.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben hiervoor passende maatregelen genomen. Je persoonsgegevens worden veilig opgeslagen, hierdoor is het voor onbevoegden niet mogelijk de gegevens in te zien, misbruik te maken en/of ongeoorloofde wijzigingen toe te brengen. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op mail@emanifest.nl

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van emanifest.nl en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Google Analytics
Door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op policies.google.com/privacy.

Google AdWords
Met toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Google AdWords. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Google adwords vind je op policies.google.com/privacy.

Facebook
Met toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je op www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

⋅ Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
⋅ Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
⋅ Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je contact met ons hebt opgenomen en aanvraag hebt gedaan over verwijdering van persoonsgegevens, zullen je persoonsgegevens uiterlijk vier weken na uitschrijving uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreding.

 

Richten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via mail@emanifest.nl

 

Jonger dan 16 jaar?

E Manifest heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen. Als je minderjarig bent, jonger dan 16 jaar, mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met de toestemming van je ouders of wettelijke voogd. Je ouders of wettelijke voogd kunnen ook de rechten uitoefenen die jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achter laat.